Stap voor stap

by | May 2, 2021 | Reisverslagen

Het gewone leven lijkt zijn loop te nemen. Maar wat is gewoon?

Langzaam lijkt de koude plaats te maken voor meer warmte, zon en licht; in de natuur kondigt het voorjaar zich aan. Gelukkig, we kunnen er op uit trekken…
In de samenleving – het openbare leven blijft er iets onwerkelijks voelbaar. Er zijn de maatregelen; er is dat Covid19 virus (inmiddels meervoud: virussen) dat diep in de individuele levens ingrijpt. Dat kan je zelf overkomen; en meer nog worden we in de directe omgeving ermee geconfronteerd. Toch maar thuisblijven?
En: durven we nog plannen te maken? Wat zijn de vooruitzichten?

In het bewustzijn, dat ver vooruit kijken, dat agenda’s trekken vanuit ‘onder voorbehoud’ gebeurt, gaan we behoedzaam op pad: stap voor stap. Dit nieuwe gevoel van elke stap die er gezet wordt, eerst wegen voor de volgende stap aan de orde is. Lijkt wel leven in het nu.

Wij hebben nog steeds een doel: een fysieke plek creëren voor Huis van Licht en Vrede. Maar de weg erheen lijkt nu voortdurend ter discussie te staan. Is iets nog bereikbaar? Is er een plek, die ‘veilig’ is? Die is toegerust op de toekomst, nu we aangewezen zijn op online activiteiten? Is dan een helder vertrekpunt van waaruit gereisd wordt, niet enorm behulpzaam!
Zo ervaren wij dat wel, ‘op weg naar een Huis van Licht en Vrede’.

We roepen in herinnering met welke intentie er begonnen is aan Huis van Licht en Vrede; het creëren van een pleisterplaats op de reis door het leven, een ervaringsplek van en voor innerlijk leven. Een plek die we met elkaar mogelijk maken, waar iedereen zich thuis mag voelen, indachtig:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Wij zijn mens op Aarde met verstand en geweten begiftigd, levend in vol bewustzijn; wij streven ernaar in een geest van broeder- en zusterschap samen te leven.

Vrij naar Artikel 1 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – VN

Stap voor stap

vervolgen wij deze reis.

Eind februari is de website Huis van Licht en Vrede online gegaan.
Er wordt nog aan de opzet en inhoud gewerkt. En dat zal wel blijven. Maar met het online – op het wereldwijde web – zichtbaar maken van ons verhaal kunnen we het veel beter delen. Wat we voor ons zien: overal licht door de lichtpuntjes, die inmiddels de deur uitgaan. In de stappen die er gezet zijn, via reisverslagen lezen we terug hoe we hier gekomen zijn. En huidige en toekomstige activiteiten kondigen we aan, binnenkort via de Agenda. Zoals afgelopen tijd al de Mantra Meezing avonden door Anadya en Marike.

We nemen kleine en grotere stappen in deze tijd, met als droom dat we eens een fysieke plek vinden en daar, dan onze eigen onderkomen of tempel ‘bouwen’ met elkaar. Nu, zijn we dankbaar voor het bestaande t-huis van waaruit we onze activiteiten kunnen ondernemen. En we verheugen ons op steeds meer medereizigers die op de hoogte zijn en ons ondersteunen. Dat geeft moed.

Met zonnige groet, Anadya en Inno

Gayatri mantra meditatie

Gayatri mantra is de ‘moeder van alle mantra’s’ en een eeuwenoud gebed tot ontwaken. We reciteren 108x Gayatri mantra en zijn daarna ca. 20 minuten in stilte. Ter afsluiting van de meditatie zingen we de drie ‘closing mantras’.

Anadya, Marike en Inno reciteren Gayatri Mantra sinds 2,5 jaar samen op donderdagochtend om 9:30 uur, om de andere week.
Je kunt online meedoen door je aan te melden via Anadya/Gayatri.

Kunstwerk: Gayatri op een leitje door Julie Verité

Neem deel aan de Cirkel van Licht

Lichtpunten zijn er genoeg, in soorten en maten. Jouw lichtpunt kun je bestellen. Daarmee draag je een steen bij aan het Huis van Licht en Vrede.
Lees hier het verhaal van dit lichtpunt en hoe je kunt deelnemen.

Mantra meezing avonden

Woensdag 5 mei – Thema vrijheid en vrede

En tot de zomer om de andere woensdag online van 20:00 – 21:15 uur

Na een warming-up zingen we een uur lang prachtige mantra’s, voor heling, licht en vrede. Meer informatie en aanmelden via Anadya/mantrazingen.