Hartop uitspreken

by | Aug 6, 2023 | Reisverslagen

Hartop: Spellingfoutje? Misschien niet zo handig om met het einde van dit reisverslag te beginnen. Aan de andere kant: het heeft wel iets van een samenvatting of conclusie.
Wanneer jou de tijd ontbreekt alle woorden tot je te nemen, kun je hiermee verder 😉

Ja, want het onderwerp kan wel eens véél te schrijven opleveren; en vervolgens véél te lezen. En dat in een tijd van het jaar – zomerreces, ook wel komkommertijd – waarin we gewend zijn het eventjes rustig aan te doen.

Onderwerp is het 5e chakra, jouw! keelchakra.

En nu gaan we nalaten om het over chakra’s in het algemeen te hebben. Dat alleen al is een wereld op zich. Wat wel relevant is om in essentie het 5e chakra te duiden. Dit aan de hand van een aantal kenmerken:

Als locatie van het keelchakra wordt de hals ter hoogte van het strottenhoofd geduid. Daar waar de adem/lucht in en uit het lichaam stroomt, langs de stembanden. Goed beschouwd vindt hierlangs de uitwisseling van binnen- en buitenlucht met levensbrengend zuurstof plaats.
Hier brengen we via onze stembanden ook de lucht in trilling: ik kan mijn stem laten klinken in en aan de wereld om mij heen. We zingen, spreken en drukken onszelf uit en gaan hier verbinding aan met de buitenwereld. Het keelchakra staat zo voor zelfexpressie.
Het gebied tussen het hartchakra of 4e en het derde oog (6e chakra) is voor een groot deel gevormd door holten die met elkaar in verbinding staan: zo spreken we van keel-, neus- en oorholte als één te verzorgen gebied. We nemen hier de buitenwereld ook ‘in’. Via het trommelvlies in onze oren luisteren we naar vibratie van die lucht. Via het evenwichtsorgaan houden we ons lichaam in balans.

Zo kun je zeggen dat in de invloedssfeer van het 5e chakra de uitéénzetting van onszelf met de buitenwereld gestalte krijgt; en dat de balans, de in- en uitademing hierin ons instrument vormt. Alsof we een gesprek voeren.
[Zo ligt zelfs de fysieke oogbol in de oogholten en nemen we hier de buitenwereld visueel waar. Bewustwording daarvan vindt in samenwerking met het zenuw-zintuigstelsel plaats.]

Om de essentie van het keelchakra op meerdere lagen nog eens te duiden: keelgebied, klinken, lucht in trilling (brengen) – jouw ‘zuivere’ stem laten horen.

Het bijhorend element is de ether; dimensie de ruimte (om je heen). Resonantie, ook het waarnemen van de klinkende ruimte, luisteren en horen èn van jeZelf èn van de ander; communicatie. Poort naar de wereld.

Innerlijke en uiterlijke wereld(en) ontmoeten elkaar.

Een van de bijhorende mineralen is celestien. De kleur bij het keelchakra is blauw: staat voor licht, helder(heid), transparantie.

 

Gedragen besluitvorming

In het zangkoor gaan luisteren, afstemmen en instemmen hand in hand. Aan het resultaat ervan gaat het repeteren, oefenen in streven naar harmonie vooraf. Balanceren en evenwicht zoeken.
In de uiteenzetting van onszelf met de (buiten)wereld vinden we ook de grondslag voor gemeenschapsvorming. Het beeld van een gemeenschap als kring (samenkomst of pow-wow) waarin we luisteren naar een spreker (die op dat moment de talking stick in handen heeft); en die we niet in de rede vallen, en die we ieder voor zich laten uitspreken.
In de ruimte ontstaat gaandeweg afstemming vanuit het delen van (ieders eigen) inzichten. Gaandeweg knikkend en mompelend vinden de leden in de kring instemming. Tenslotte is er het moment van bekrachtiging: op grond van gedeeld inzicht klinkt het Aho; er is gesproken!

Het zangkoor gaat veelstemmig klinkend, op het juiste moment naar de uitvoering toe.
Bekrachtiging van iedere deelnemer in de kring – naar eigen aard en wezen vormt de basis voor gedragen beslissingen, in harmonie.
Niet een verdeeldheid met meerderheid en minderheid gaat de toekomst tegemoet maar het gezamenlijk creëren van de samenleving staat ‘op het spel’. Instemmen met de mensen om ons heen.
Gedragen besluitvorming is in meerdere methodieken terug te vinden en die vinden steeds meer opgang. Zo kun je zeggen dat het energiek stromen van het keelchakra direct terug te vinden is in alle sociale omgang met elkaar.

Jezelf uitspreken

Via het keelchakra komen ik en de ander, ik en de wereld in verbinding met elkaar.
Het is nu tijd, voor ieder van ons om ons Zelf te laten spreken. Jouw eigen stem te laten horen: je hart hardop uitspreken. En daar is vaak moed voor nodig: courage!
We geven opnieuw woorden aan dat wat ons op het hart ligt. Nieuwe woorden waarin onze eigen intenties mogen klinken, in vrijheid.

Tot in het juridische domein heeft de werking van het keelchakra zijn bereik: het recht om waarheid te spreken èn het recht om waarheid te horen te krijgen. Spreken in waarheid vanuit Liefde. Grondslag voor een gezonde samenleving.

Wij wensen je toe dat jij jouw weg mag vinden om je hartop uit te spreken, om jouw welgemeende stem te laten klinken.

 

Liefs, Anadya en Inno

Uitnodiging: diner, gesprek & ontmoeting

Samen aan tafel

Een avond met elkaar genieten van heerlijk vegetarisch & biologisch eten, in goed gezelschap met inspirerende gesprekken.

Wanneer: vrijdag 1 en 22 september, 20 oktober, 17 november, 1 december
Tijd: om 18:00 uur
Waar: met max. 4 genodigden bij ons aan tafel in Wageningen

We vragen je om iets van jezelf, iets persoonlijks, mee te nemen en in te brengen: van een lied of gedicht tot een voorwerp of kunstwerkje.
Een donatie voor deze avond is welkom, in geld of anderszins aan het initiatief Huis van Licht en Vrede.

Chef-kok Anadya en gastheer Inno verwelkomen je van harte!

Geïnteresseerd?

Laat het ons gauw weten en we sturen je een uitnodiging met verdere informatie.

Je kunt je via deze link inschrijven.

 

Gayatri mantra meditaties

Een uur lang gebed voor Licht in de wereld

Wanneer: vanaf 31 augustus om de andere donderdagochtend
Tijd: van 9.30 tot 10.30 uur
Waar: online via youtube live stream, of in Wageningen
Kosten: je donatie komt ten goede aan Huis van Licht en Vrede

Gayatri mantra is de ‘moeder van alle mantra’s’ en een eeuwenoud gebed tot ontwaken. We reciteren de mantra zoals deze in de traditie bij Prajnaparamita wordt gezongen. In de meditatie reciteren we 108x Gayatri mantra en zijn daarna ca. 20 minuten in stilte. Ter afsluiting van de meditatie zingen we de drie ‘closing mantras’.

Zing je mee? Meld je hier aan en je ontvangt de link.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat

“Door alle lagen van ervaring heen is Dat,
de ware aard die het
bestaan verlicht, het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie de verheven schittering van verlicht bewustzijn, gewaar zijn.”

Munay-ki: Inwijdingen in Liefdekracht

10 inwijdingen in 5 vrijdagen

Wanneer: vanaf 13 oktober
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: in Wageningen

Munay-ki laat je in contact komen met heelheid, harmonie, compassie, liefde, vrijheid, inzicht, kracht en transformatie. Anadya en Inno geven dit najaar/winterseizoen de Inwijdingen van de Munay-ki door. Lees er meer over op deze pagina.

Huis van Licht en Vrede

We roepen in herinnering met welke intentie er begonnen is aan Huis van Licht en Vrede; het creëren van een pleisterplaats op de reis door het leven, een ervaringsplek van en voor innerlijk leven. Een plek die we met elkaar mogelijk maken, waar iedereen zich thuis mag voelen, indachtig:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Wij zijn mens op Aarde met verstand en geweten begiftigd, levend in vol bewustzijn; wij streven ernaar in een geest van broeder- en zusterschap samen te leven.

Vrij naar Artikel 1 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – VN

In deze zin willen wij onze gemeenschap verder (uit)bouwen; willen we krachten bundelen en kennis en ervaring delen.

Kortom, de reis gaat door.