Privacyverklaring

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Huis van Licht en Vrede verstrekt.

Huis van Licht en Vrede kan volgende persoonsgegevens verwerken

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Waarom wij de gegevens nodig hebben

Persoonsgegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en voor het versturen van informatie per email, indien u zich heeft aangemeldt op onze nieuwsbrief.

Hoe lang we de gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Huis van Licht en Vrede verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Op de website huisvanlichtenvrede.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren en de gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@huisvanlichtenvrede.nl en zij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.