Pas op de plaats

by | Nov 11, 2020 | Reisverslagen

Vanaf begin september, de gunning van aankoop van kerk en woning tot nu begin november: wat is er veel gepasseerd. Afgelopen week hebben wij, Anadya en Inno, af moeten zien van aankoop van Kerkstraat 41(a) in Dieren. Wij hebben een beroep gedaan op de financieringsclausule in de koopovereenkomst.

Geheel tegen onze verwachting in is ons plan niet kredietwaardig bevonden door financiële instellingen. Of, zoals iemand dat formuleerde, wij –het project- zijn niet ‘bankabel’ bevonden. En dat was op deze korte termijn wel nodig in de cofinanciering met inbreng van onszelf en onze achterban.

Coronatijden hebben daarin ook voor ons als cultureel-maatschappelijk initiatief een onverwachte en onvoorziene rol gespeeld. Het heeft wel helder gemaakt wat wij met ons initiatief beogen: creëren vanuit gemeenschap.

Daarentegen zijn we de afgelopen maanden vaak en veelvuldig verrast door velerlei warme steunbetuigingen van vrienden en vanuit onze netwerken.

Er is een ruime maillijst van belangstellenden ontstaan; hierbij de nieuwsbrief aan jullie allen. Wij hebben vele toezeggingen voor (periodieke) giften voor de toekomst ontvangen. En daarbij hebben een aantal mensen direct al een bedrag overgemaakt, ook spontaan een eenmalige donatie.  Dank aan allen!

Wat ook bijzonder is, zijn de ontvangen bijdragen in natura: mensen, die helpen met organisatorische zaken, met deze nieuwsbrief en een website Huis van Licht en Vrede, waarover binnenkort meer. Ook zijn daar degenen, die een inhoudelijke en/of bestuurlijke bijdrage willen leveren en met ons samen de gemeenschap verder vorm willen geven.

We voelen ons zo gesterkt door alle warme reacties dat we op 31 oktober, waarop wij even helemaal tot stilstand kwamen, meteen gezegd hebben dat we door gaan op onze reis.

We gaan door met ruimte maken voor ontmoetingen. En daaruit ontstaan nieuwe verbindingen; verbindingen tussen mensen en tussen initiatieven, waarmee gemeenschappelijke waarden gedeeld worden.

Nu bouwen we graag voort aan een gemeenschap, die het Huis van Licht en Vrede wil (gaan) dragen. Eerst willen we genoeg bouwstenen verzamelen, waarmee we dit huis kunnen oprichten. Nog steeds en graag mag dat een fysieke plek op Aarde, een stuk grond met gebouwen zijn. Misschien wel ‘cultureel erfgoed’ waar zoveel van voorhanden is.

Voor nu maken we pas op de plaats.

We roepen in herinnering met welke intentie er begonnen is aan Huis van Licht en Vrede; het creëren van een pleisterplaats op de reis door het leven, een ervaringsplek van en voor innerlijk leven. Een plek die we met elkaar mogelijk maken, waar iedereen zich thuis mag voelen, indachtig:

 

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Wij zijn mens op Aarde met verstand en geweten begiftigd, levend in vol bewustzijn; wij streven ernaar in een geest van broeder- en zusterschap samen te leven.

 

Vrij naar Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – VN
In deze zin willen wij onze gemeenschap verder (uit)bouwen; willen we krachten bundelen en kennis en ervaring delen. Kortom, de reis gaat door.
Binnenkort volgt er meer.

 

Hartelijke groet, Anadya en Inno