Vooruitzicht

by | Sep 9, 2020 | Reisverslagen

Vandaag kan de dag zijn dat we een reactie krijgen op onze bieding.
Eerste schreden op onze reis zijn gezet. De voorbereiding is achter de rug. Toch schromen we om ferme stappen te nemen. We zijn in afwachting …

Goed nieuws! De aankoop wordt ons door de huidige eigenaren gegund.
Nu dan maar wel die ferme stappen! Gegevens verzamelen om de (voorlopige) koopovereenkomst op te stellen; en binnenkort bij een notaris te gaan ondertekenen.
Dit is een goed moment om het vooruitzicht van de reis nog eens in gedachten te nemen. 

• Kerkstraat 41(a) in Dieren verwerven en in standhouden als cultureel erfgoed.
Het gebouw, kerk en woning met een ingesloten tuin liggen in beschermd dorpsgezicht Oud Dieren. Ook wel Dieren-Zuid genoemd, gelegen ten zuidoosten van de doorgaande weg N348. De kerk heeft een bescheiden maar sierlijke toren, die boven de lage bebouwing van de buurt uit steekt. Ook vanaf de rivierzijde is de toren als een ‘lichtbaken’ zichtbaar. De IJssel stroomt met een ruime meander langs dit deel van Dieren. Alsof ze naar de kerk met toren wijst 😉
De kerk, die een Rijksmonument is, willen wij als cultureel maatschappelijk initiatief voor de aanstaande 100 jaren in goede staat en functie in standhouden. Hiertoe richten we een stichting op om het vastgoed in onder te brengen.
De stichting zien we als de rechtspersoon, die de lokale gemeenschap en in ruimere zin de samenleving vertegenwoordigt. Samen met veel betrokken (donateurs)leden willen we de exploitatie van deze Lichtplek voor vele jaren verduurzamen.

• Kerkstraat 41(a) inrichten als Huis van Licht & Vrede.
Dit en volgend jaar, 2020 – 2021 zullen bouwjaren worden om de binnenzijde van de kerk te ontwerpen en in te richten als een ervaringsplek van en voor Innerlijk leven. Kernwaarden als ontmoeting, stilte en bezinning, en ook leven en inspiratie krijgen ruimte. Als baken ‘klinken’ Licht en hoop. De schoonheid in het leven zien en beleven.
Vanaf de opening willen wij de kerk open stellen voor iedereen, die zich wil laten inspireren. Buurtgenoten en passanten, van alle gezindten en levensbeschouwingen, van alle culturen is ieder welkom: de wereld draait immers door Jou, mens op Aarde!
We willen de kerk gaan gebruiken voor activiteiten rond kunst, religie en wetenschap. Vanaf najaar 2021 zien we een programma voor ons onder de noemer Alle dagen Zondag. Een deel van het programma wordt door onszelf ingevuld.
De kerk is beschikbaar voor ceremonies (wo. huwelijk en afscheid), rituelen, vieringen, meditatie(s), concerten en voorstellingen (ook films en documentaires) etc., en daarnaast overdag open als stilteruimte.
In de zijbeuk worden ontvangst- en ontmoetingsfaciliteiten gerealiseerd; daar kunnen op een vide/aparte ruimte cursussen, opleidingen en bijeenkomsten in kleiner verband gehouden worden. Een bescheiden bibliotheek past hier ook.

• Kerkstraat 41(a) vormgeven als gemeenschapsinitiatief.
Vanuit een gevoel dat wij als mensen op Aarde verantwoordelijkheid dragen voor onze gezamenlijke toekomst zien we een levendige gemeenschap voor ons die deze plek mogelijk maakt en verzorgt. We zien veel (samen)werk liggen; en we weten dat vele handen licht werk maken 😉 Dat vele kleintjes een grote maken.
Wij willen in de nabije toekomst de grond onder de gebouwen als gemeenschapsgrond gaan onderbrengen, en beheren. Vanuit de idee dat planeet Aarde er voor iedereen is; en tegelijkertijd niet in eigendom van enkelingen, in persoon.
We zien onze gemeenschap groeien als een blauwdruk van de samenleving. En we laten ons graag inspireren door artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Wij zijn mens op Aarde met verstand en geweten begiftigd, levend in vol bewustzijn; wij streven ernaar in een geest van broeder- en zusterschap samen te leven.’ [*vertaling Inno]

 

Ligt daar niet een lange weg voor ons?
Wel de reis van
ons leven!