Uitnodiging

by | Aug 2, 2020 | Reisverslagen

Wij gaan op reis

De aanleiding vraagt om een korte inleiding.

Initiatiefnemers Anadya en Inno zijn vanaf zomer 2018 aan het kijken naar een plek om samen te wonen. En aangezien wij allebei vanuit (t)huis werken, kijken we ook naar ruimte om te werken. Langzaam kwam de vraag boven, gaan we samen-werken, als we niet hetzelfde werk doen?

Zo groeide de omtrek van onze woon-werkplaats: rust, ruimte, groen en buiten. Natuurlijk natuur – een tuin. Binnen een beschutte plek, en wel met veel ruimte en licht, geschikt om gasten, klanten te ontvangen …
Oriënterend werd onze boerderij een Buiten; een landgoed met kasteel. Dan toch maar gewoon een rijtjeshuis, met groene tuin en genoeg kamers ….

Opeens, begin juni is daar een kerkgebouw in Dieren, met woning en een tuin. Gewoon, online op funda.nl, zoals dat gaat. Als we in de week erop de plek, Kerkstraat 41(a) en de omgeving bezichtigen, valt alles in onze dromen op deze plek!

Dit gaan wij samen doen…

Reisbestemming

De wens om deze plek aan te kopen als Huis van Licht en Vrede laat ons niet meer los. Het kerkgebouw, dat een Rijksmonument is, zien we ingericht als een ervaringsplek van en voor innerlijk leven. Waarmee we het gebouw haar kerkelijke sfeer, functie en bestemming willen laten behouden.

Dit willen we voor en met een lokale gemeenschap; en ook voor en met de samenleving in ruime zin. Open voor alle gezindten en alle culturen; voor iedereen. De kerk willen we onderbrengen en in standhouden – in een op te richten stichting – als een gemeenschapsplek, waar het ‘alle dagen zondag is’. Waar stilte en contemplatie naast inspiratie voeding voor ziel, geest en lichaam kan zijn. Een plek, waar concerten, lezingen en levensceremonies als huwelijk en afscheid, elkaar afwisselen. Waar grote en kleine(re) bijeenkomsten, cursussen gehouden worden; waar mensen elkaar ontmoeten.

In gesprek en in meditatie.

Dit Huis van Licht en Vrede wordt een pleisterplaats, rustpunt tijdens de reis van het leven. Wij willen als herbergiers deze plek, grond en gebouwen beheren; en als programmamakers van eigen en van ingebrachte activiteiten invulling geven.

Vertrekpunt – Inspiratie

De reis, die begint met het verwerven van deze locatie, met het aanpassen en inrichten van de ruimte; met de organisatie van een jaarprogramma .. die reis willen we met elkaar maken. De grond onder het kerkgebouw, onder woning en tuin willen we als gemeenschapsgrond onderbrengen en als zodanig beheren voor de eeuwigheid. In ieder geval voor heel lange termijn.

Onze reis is en was al begonnen: op de weg, die geen weg is en geen doel kent. De dorpskerk in Dieren komt naar ons toe, zo voelt het. Ons allen. Zoals het voelt, dat alles achter ons naar ons toe gekomen is. Dat willen wij delen. Anadya en Inno zoeken reisgezelschap.

Een vast onderdeel van de dag is het zingen van Gayatri mantra, een eeuwenoud Sanskriet gebed voor het ontwaken van allen:

 

‘Door alle lagen van ervaring heen
is Dat, de ware aard die het bestaan verlicht,
het Allerhoogste Ene.
Moge alle wezens,
door subtiele en meditatieve intelligentie,
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaar zijn.’

 

 

Reis je mee ?

We zien ons niet met ons tweeën deze reis vervolgen. Wij gaan niet voor onszelf alleen op pad. We zijn op zoek naar reisgezelschap.
Wij beseffen, dat iedereen een eigen reis door het leven maakt. Met eigen idealen, omstandigheden en relaties.

Ook beseffen we, dat tegelijkertijd alle mensen op onze ene planeet Aarde onderweg zijn; dat rijkdom ongelijk verdeeld is, dat de natuur op Aarde kraakt ‘in haar voegen’ en dat het klimaat drastisch aan het veranderen is.
Zo voelen wij de behoefte om samen op weg te zijn … op een wijze die en recht doet aan ieders leven afzonderlijk, en aan het geheel, op Aarde en in het Universum.

Zo willen wij een gemeenschapsinitiatief nemen, in dit geval in de dorpskerk in Dieren. Reis jij mee ?

Ben je belangstellend(e) hoe de reis verloopt ?

Als je ons je e-mail-adres retour stuurt, berichten wij je via algemene e- reisverslagen (nieuwsbrieven) van vorderingen. En houden je op de hoogte van ons welslagen. Van die nieuwsbrieven kun jij je telkens weer uitschrijven. Wanneer wij Stichting Dorpskerk Dieren succesvol opgericht hebben, zullen we daar een bankrekeningnummer vermelden, waarop je jouw eenmalige donatie(s) kunt overmaken.

Stiekem hopen wij op meer! Waarop, dat lees je hieronder. Ga je mee, en word jij reisgenoot ?

Waarop wij hopen, is dat jij en anderen zich bij ons gezelschap willen voegen. Als reisgenoot gaan we je als lid / deelnemer van de gemeenschap inschrijven, met contact- en naw-gegevens in een donateurs-ledenbestand. Met good governance en volgens een privacyverklaring gaan we met jouw gegevens om. Vanaf dat moment houden wij jou persoonlijk op de hoogte van reilen en zeilen; betrekken je bij ontwikkelingen en nodigen je uit voor bijzondere programma- onderdelen. Waarvoor jij je persoonlijk kunt inschrijven, met je eventuele naasten.

Wij vragen je een jaarlijkse richtbijdrage van 120 euro om de exploitatie van de stichting te voeden. Allereerst voor de periode heden 2020 – 2021.
Graag gaan we met donateursleden in – wederkerig – gesprek; en we hopen een vertegenwoordiging van alle reisgenoten als Raad van Advies te installeren, die we op vaste momenten gaan raadplegen.

Ook hopen we niet geldelijke, vrijwillige ondersteuning door reisgenoten aangeboden te krijgen t.z.t. wanneer we van start gaan met beheer en het programma. In de gemeenschap wensen we ons vele, openhartige gesprekken.

 

Wil je het reisgezelschap ‘verder’ op weg helpen ?

Als laatste, en nu eerste behoefte hebben we financiële support nodig, om de financiering van aankoop en inrichting via de stichting te realiseren. In eigen geld, en via achtergestelde leningen vanuit eigen kring hopen we een aanvangsbedrag te realiseren van ruim een kwart; dan kunnen we het overige lenen tegen redelijke voorwaarden bij bijv. het Restauratiefonds.

Kun en wil je een bijzondere bijdrage leveren, in cash of op andere wijze, dan hopen we dat je contact opneemt met ons?! Via persoonlijk contact kijken we dan graag naar mogelijkheden.
Omgekeerd zullen we enkelen van jullie, die we aanschrijven, wellicht een vraag betreft bestuursondersteuning en/of advies stellen. Of anderszins.

Met dank alvast voor je reactie.

 

Voor iedereen, een voorspoedig levenspad gewenst, waarheen je weg ook leidt.

Hartelijke groet, Anadya en Inno